Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Ozan GANİÜSMEN

T: +90 232 422 04 05
Beyin, Omurilik, Sinir Cerrahisi (nöroşirürji) tıp biliminin en karmaşık dallarından biridir. Beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokular üzerinde baskı oluşturan tümör tanı ve tedavileri başta olmak üzere ve boyun fıtığı, bel fıtığı, kafa, omur ve omurilik yaralanmaları, beyin kanamaları, beyin damar tıkanıklıkları beyne ve omuriliği besleyen kan damarlarında oluşan baloncuklaşma yani anevrizma tanı ve tedavileri ile ilgilenen tıp bilimi dalıdır. Bilimsel olarak Nöroşirürji isimlendirilen bilimdalıdır.
Bu bilim dalı karmaşıklığının yarattığı korkudan kaynaklı olarak bir çok mit ve varsayımın türetildiği de bir bilimdalıdır. Ancak bu tür hastalıklarda gerçek bir iyileşme ve devamında sağlıklı bir hayat standardı, tıp bilimini yakından takip eden uzman ve tecrübeli bir cerrahın ve doktorun modern tıp içinde olan öneri ve becerileri ile gerçekleştireceği doğru tanı ve tedavi yöntemleri ile sağlanabilir. Özellikle fıtık tedavileri için alternatif tıp adı altında yapılan tüm yöntemler kaçınılması gereken, kalıcı felç ve sakatlıklara dahi yol açabilen yöntemlerdir. Bu tedaviler ile şans eseri yakalanan başarılar birer tedavi değil ancak hayatınız ile oynadığınız kumarın bir daha tekrar etmeyebilecek yanıltıcı başarılarıdır.

Akademik Yayınlarım

Ben Op.Dr. Ozan GANİÜSMEN. Beyin ve sinir cerrahisi dalında uzun yıllar farklı üniversite ve hastanelerde uzman hekim olarak çalıştım. Bu dalın kapsadığı hastalıklar ile ilgili onlarca akademik araştırma ve çalışma yaptım. Bu çalışmalarımın bir çoğu saygın tıp dergilerinde yayımlandı veya kitap olarak basıldı.

Yayınlarımı Görmek için Tıklayınız

Yorum ve Düşünceler

Sadece akademik çalışmalar ile değil uzun yıllar büyük ve yoğun hastanelerde çalışarak kazanılmış bir tecrübeye sahibim. Hekimlik ve cerrahlık hayatım boyunca binlerce hastama umut ve çözüm için aracı oldum. Sürekli öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi hayat düsturu, hekimliği ise kutsal bir görev kabul ediyorum.

Yorumları Okumak için Tıklayın

Makalelerimizden

RADYOFREKANSLA FASET EKLEM BLOKAJI VE DİSK İÇİ LAZER VE RADYOFREKANS GİRİŞİMLERİ
Radyofrekans ile faset blokajı veya intra diskal girişimlerle IDET denilen, disk içi lazer veya radyofrekans uygulamaları, günümüzde oldukça önem kazanan girişimlerdir. Modern çağın en sık görülen hastalıkları olan, omurga darlıklarına bel ve boyun fıtıklarına bağlı sinir sıkışmaları oldukça yoğun bir hasta grubu oluşturmaktadır. Bu tür rahatsızlıkları olan hastaların büyük çoğunluğu ilaç tedavisi , fizik tedavi veya alternatif tıp denilen tedavi yollarına başvurmaktadır. Çoğunlukla sonucunda cerrahi girişimlere gereksinim duyulmaktadır. Her cerrahi girişim mutlak gereklilik halinde, alternatifsiz olabilir. Ancak her cerrahi girişimde mutlaka bir risk vardır. Günümüz insanı bu nedenle ameliyat dışı tedavilerin arayışı içindedir. Son zamanlarda Beyin ve Sinir Cerrahlarının konu üzerinde yoğunlaşması nedeniyle, ameliyat dışı işlemler daha etkili hale gelmiştir.Burada amaç ameliyat dışı tedavilerde en etkin yöntemi hastaya sunmaktır.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Hastalıkları

Habersiz ve Umutsuz Kalmayın

Modern Tıp. Yeni Uygulamalar.
Bir çok alanda teknoloji ve uygulamalar gelişiyor. Yeni tedaviler, yeni tanı yöntemleri kazandırılıyor. Sadece bir kaç yıl önce çözümsüz olarak görülen bir çok hastalık için yeni umut ve tedaviler gelişti. Haber bültenime üye olarak yenilikleri sizde takip edebilirsiniz.
Haber Bültenimize Üye Olun tıp ile ilgili gelişmeleri sitemiz aracılığıyla takip edin..