Boyun bölgesinde  omurların arsındaki disk şeklindeki  kıkırdağın yerinden çıkarak sinirlere ve omuriliğe basmasına boyun fıtığı denir.Fıtıkla birlikte veya fıtık olmadan omuriliğin ve sinirlerin geçtiği kanal omurga kireçlenmesi, bağ dokularının kalınlaşması gibi sebeplerle daralırsa buna boyun bölgesi(servikal) dar kanalı  diyoruz.

Bulgular:

Boyun ve kollara vuran ağrı,uyuşma kollarda veya bacaklarda güçsüzlük, yürüme zorluğu başlıca şikayetlerdir.idarar ve büyük abtesti tutamama,yatağa bağımlı olmaya kadar bulgular kötüleşebilir.

Tanı:

Detaylı muayene ve MRI çekimleri ile çoğunlukla tanı koyulur.Bazen yardımcı tetkikler gerekebilir.

Tedavi:

Hafif şikayetleri olan MRI da belirgin problemi olmuyan hastalarda ilaç ,egsersiz ve öneriler yeterlidir.Bazen fizik tedavi veya ağrı girişimleri önerilebilir.Ancak ilerlemiş olgularda en geçerli tedevi cerrahi girişimdir.Bazi durumlarda cerrahi girişimi geciktirmek geriye dönüşümü olmuyan ileri sakatlıklara hatta tam felce sebep olabilir.

Sonuçlar:

Cerrahi girişim gerektirmiyen olgular genelde hızlı bir şekilde iyileşir.Cerrahi girişim gerektiren olgularda hasta çok gecikmemişse sonuçlar çok iyidir.ilerlemiş olgularda bile cerrahi girişim mutlaka yapılmalıdır.Cerrahi komplikasyon tecrübeli bir ekip eşliğinde  çok düşüktür

Kemik erimesine bağlı omurgada oluşan çökme kırıkları ve çimentoloma ile tedavileri

Kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz   kemiklerde mineral dengesinin bozulması sonucu kemiklerin yük taşıma ve dayanıklılık özelliğinin azalmasıdır. Toplumdaki yaşlı bireylerinsayısının artmasıyla günümüzde daha sık görülen önemli bir toplum sağlığı hastalığıdır.

Osteoporotik hastalarda basit düşmelerle  hatta kendiliğinden bile olabilen omurga çökme kırıkları oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.amerikada yılda yaklaşık 700.000 kişi osteoporotik omurga kırıklarına maruz kalmaktadır.

 ileri yaş grubunun ölüm ve ve sakatlık oranlarını

%15-30 arttıran bir durm olan bu kırıkların çoğunlukla başlangıç bulgusu şiddetli ağrıdır. Omurganın kırığa bağlı olarak zamanla eğrilmesi sonucunda akciğerler başta olmak üzere bütün vücut sisteminde ileri problemler çıkabilir. Ayrıca karın hacminin azalmasına, beslenme bozukluğuna ve negatif metabolik dengeye neden olmaktadır.

Kemik erimesine bağlı bukırıklar basit muayene yöntemleri ve sonucunda mrı çekimleri ile kolayca anlaşılabilmektedir. Tespit edildiğinde tedavisinde uygulanan uzun  süreli mutlak yatak istirahati, ağrı kesici ve korse kullanımı yaşlı hastalarda sistemikkomplikasyonlara neden olmaktadır.ayrıca hastalarda değişik düzeylerde sakatlıklar oluşabilmektedir.bu durum oluşması cerrahi girişime sebep oluşturmaktadır. Cerrahi girişim gereksin veya gerekmesin hastaların uzun süre yatarak tedavi görmeleri ve uzun süreli bakımları hem hastanın risklerini arttırmakta hemde işgücü kayıpları yanında topuma maliyet yükünün artmasına neden olmaktadır.  Son yıllarda kemik erimesi nedeni ile olan omurga çökme kırıklarının

Tedavisinde vertebroplasti  ve kifoplasti adı verilen yöntemler geliştirilmiştir.halk arasında çimentoloma olarak bilinen bu yöntemlerde; hasta lokal anestezi altında ameliyathane ortamında bir kanülle  kırık omurgaya girilerek sıvı şeklinde özel bir çimento kırığın içine zerk edilir.yarım saat kadar süren bu  işlemde enbüyük risk çimentonun omuilik kanalına kaçıp sakatlık oluşturmasıdır.çok düşük ranlarda bu veya benzer komplikasyonlar olsada hastanın ağrılarının geçmesi,hemen yürüyebilmesi ve cerrahi girişim gereksinimini ortadan kaldırması  bu işlemleri oldukça makbül kılmaktadır.kısaca hastaların normal yaşama dönmelerini kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadırlar.

Özet olarak  belli bir yaşın üzerinde ani başlıyan şiddetli ağrıda kemik erimesine bağlı omurga çökme kırığı akla gelen seçeneklerden biri olmalı ve gerekli tanı geciktirilmeden konulmalıdır.böylece kolay bir girişimle hasta önemli bir sakatlık ve organ yetmezliğinden kurtulmaktadır.

Omurga kanalının özellikle bel ve boyun bölgelerinde daralarak sinirlere veya omuriliğe baskı yapması sonrası  oluşan hastalık durumudur.Daha çok belde(Lomber dar kanal) ikinci sıklıkla boyun(Servikal dar kanal) bölgesinde olur.Nadirende sırtta(Torakal dar kanal)görülür.Oluşumu yaşa ve yaşam koşullarına bağlı olarak kemik yapının kireçlenmesi, etraf bağ dokularının kalınlaşması ve zaman içerisinde oluşan  fıtıklarının kireçlenmesi sonucudur.Bel fıtığı ,boyun fıtığı,bel kayması(Listezis), omurga eğrilikleri(skolyoz) gibi hastalıklar darlığı arttırır.

Kimlerde Görülür:

 Daha çok orta yaş  üstü grupta ve dikkatsiz davranışları olan kişilerde daha yoğun olmakla birlikte doğuştan kanal darlığı olan insanlarda vardır.

Oluşumunu Arttıran Etkenler:

-Yaşın ilerlemesi

-Kilo fazlalığı

-Dikkatsiz hareketler

--Uzun süre ağır işlerde çalışmak

-Gençlikte ve çocuklukta süt ürünleri tüketmemek

-Sigara içmek

Korunma:

Ani hareketleri bilinçsiz bir şekilde yapmamak,sigara içmemek veya bırakmak,kiloya dikkat etmek, hangi yaşta olursa olsun süt ürünleri tüketmek.

Bulgular:

-Bel,boyun,sırt ağrıları

-Kalçalar,bacaklar veya kollara yayılan ağrı

-Kollarda,bacaklarda uyuşmalar veya güç kayıpları

-Yürüme mesafesinin azalması

-Yürümede dengesizlik

-Uzun süre ayakta duramama veya oturamama

-Sabah katılığı

-İdrar veya gaita kaçırma

-Seksüel yetersizlik.

Ne yapalım:

Bu bulguların bir kısmına sahipseniz  öncelikle yapmanız gereken bir hekime danışmaktır.Dar kanal hastalığı ile ilgili karar verici branş başlıca Beyin omurilik sinir cerrahisidir.Fizik tedavi, ortopedi ve nöroloji branşlarıda konuyla ilgilidir.Bunların dışında birtakım tıp dışı yollara başvurmak  bazi duyumlarda iyi gözüksede oldukça tehlikeli olabilir ve geri dönülmez sonuçlara yol açabilir.

Tanı:

Hasta hikayesi ve ayrıntılı muayene sonrasında çekilen MR tetkiki ile tanı oldukça kolay konulabilmektedir.Lüzumu halınde hastaya EMG ve Tomografi tetkikleride uygulanabilir.

Tedavi:

Öncelikle yaşama ait doktor önerilerine ve korunma ya dikkat etmek tedavinin ana kısmını oluşturur.Şikayetlerin uzun sürmesi ve geçmemesi halinde ilaç kullanımı, istirahat,uygun egsersiz  çoğunlukla yeterlidir.ilerlemiş olgularda belden enjeksiyonlarla faset blokajı,nöroterapi,fizik tedavi gibi uygulamalara gidilebilir.Bu yöntemlerde oldukça başarılıdır.

Nezaman Cerrahi Tedavi:

Klinik şikayet ve bulguları uzun süredir olan yaşam performansı ileri derecede kısıtlanmış, yürüme mesafesi oldukça azalmış kişilerde cerrahi karar verilebilir.Güç kayıpları veya muyenede anlaşılan omurilik bası bulguları varsa cerrahiyi geciktirmek oldukça tehlikelidir ve kalıcı sakatlıklara yol açabilir.Tabiki bu bulguları MR tetkikleride desteklemelidir.

Cerrahide Ne Yapılabilir:

Sinirler ve omurilik üzerindeki baskı kaldırılır.İleve olarak bel fıtığı ,boyun fıtığı gibi hastalıklar varsa onlarda ayni seansta giderilir.Cerrahın seçimine göre veya uygulanan yönteme darlığın çeşidine bağlı olarak ayni operasyonda stabilizasyon uygulanabilir.

Sonuçlar:

Cerrahi girişimlerdeki başarı ve hasta memnuniyeti oranı %90 ın üzrindedir.Önemli bir problem oluşması %1 altında olup ayni neden le tekrar cerrahi girişim oldukça düşüktür.Operasyon sonrası hasta çoğunlukla ertesi gün yürüyebilmekte ve kısa sürede günlük yaşantısına dönebilmektedir.Bunu belirliyen ana faktörler hastalığın süresi ve kişinin yaşıdır.

Beyin tümörü nedir?

Direk beyin dokusundan,beyinden çıkan sinirlerden,beyini çevreleyen zarlardan,kafa tası kemiğinden veya diğer organlardaki oluşan tümörlerin beyine metastaz yapmasından yani beyine sıçramasından kaynaklanabilir.

Beyin tümörü neden olur?

Çogu beyin tümörü çeşitlerinin neden oluştugu tam olarak bilinmesede bazı tetikleyici faktörler oldugu bilinmektedir.her yaşta oldugu gibi ileri yaşlarda görülme sıklıgı artar.genetik yatkınlık söz konusu olabilir.aşırı dozda radyosyona,bazı kimyasal ilaçlara maruz kalmanın riski arttırma olasılığı vardır.cep telefonu, mikrodalğa veya radyofrekans yayan cihazların riski arttırdığı söylenmekle birlikte henüz kanıtlanmış bir sonuç yoktur.

Beyin tümörlerinde erken tanı nasıl olur.erken bulgular nelerdir?

Bazen hiçbir bulgu vermeyen tümörler olmakla birlikte geçmeyen baş ağrısı,devam eden bulantı,sık ve sebepsiz kusma tümör olasılıgını akla getirmelidir.sara nöbeti bir tarafın tutmamaya başlaması,dengesizlik,görme kayıpları ,işitmede azalma,hormon bozuklukları,göğüslerden süt gelmesi,ellerde ve ayaklarda büyüme ,hafıza bozuklukları ileri bulgulardır,en ufak şüphede beyin mrı çekimi gerekir.diger yardımcı tanı araçları beyin tomografisi,beyin anjiosu,eeg çekimleri olabilir.

Beyin tümörü çeşitleri

Beyin tümörleri 2 ana başlık altında toplanırlar.iyi huylu tümörler,kötü huylu tümörler.iyi huylu beyin tümörleri oldukça yavaş büyüme hızına sahip olup vücudun diğer taraflarına yayılma eğilimi pek göstermezler.kötü huylu tümörler iki çeşittir.beyin dokusundan kaynaklanan kötü huylu tümörlere primer malign beyin tümörü vücudun başka yerinden kaynaklanıp beyine yayılan tümörlere metastaz denir.özellikle akciğer ve meme kanserlerinde metastaz sık görülür.

Erken tanının önemi

Hem iyi huylu tümörlerde hemde kötü huylu tümörlerde erken tespit cok önemlidir.geç kalınması ileri sakatlık hatta ölüm ile sonuçlanabilir.iyi huylu tümörlerin  çok küçük boyutlarda yakanlaması halinde takip genelde yeterlidir.kötü huylu tümörlerde ise  erken biyopsi kemoterapi ve radyoterapi için gereklidir.

Tedavi

Her iki gruptada gamma , knife siber knife gibi oldukça etkili odaklı radyoterapi çeşitleri erken yakananan tümörlerde sonuç veren önemli bir şanstır.

Her iki tümör grubundada cerrahı girişimler genelde asıl tedavidir.iyi huylu tümörlerde cerrahi girşimler kesin tedavi sağlayabilirken,kotü huylu tümörlerde oldukça yüz güldürücü sonuçlar mevcuttur.bu nedenle tümör kotü huylu olsa bile cerrahi girişime şans tanımak gerekir.cerrahi girişimi endikasyonu olmasına rağmen ertelemek geri dönülmez sonuçlara neden olabilir.

Herhangi bir şekide beyin tümörü şüphesi duyduysanız öncelikle mutlaka beyin sinir cerrahı veya nöroloji hekimine müracat etmek gerekir.

 

Bel  bölgesinde  omurların arsındaki disk şeklindeki  kıkırdağın yerinden çıkarak sinirlere ve omuriliğe basmasına bel fıtığı denir.Genel ani bir zorlama sonucunda ortaya çıkmakla beraber kendiliğindende oluşabilir

Bulgular:

Genelde tek tarafta kalça ve bacak ağrısı,uyuşma güçsüzlük başlıca şikayetlerdir.idarar ve büyük abtesti tutamama,yatağa bağımlı olmaya kadar bulgular kötüleşebilir.

Tanı:

Detaylı muayene ve MRI çekimleri ile çoğunlukla tanı koyulur.Bazen yardımcı tetkikler gerekebilir.

Tedavi:

Hafif şikayetleri olan MRI da belirgin problemi olmuyan hastalarda ilaç ,egsersiz ve öneriler yeterlidir.Bazen fizik tedavi veya ağrı girişimleri önerilebilir.Küçük fıtıklarda radyofrekans veya laser gibi lokal işlemler etkili olabilir.Ancak ilerlemiş olgularda en geçerli tedevi cerrahi girişimdir.Bazi durumlarda cerrahi girişimi geciktirmek geriye dönüşümü olmuyan ileri sakatlıklara hatta tam felce sebep olabilir.

Sonuçlar:

Cerrahi girişim gerektirmiyen olgular genelde hızlı bir şekilde iyileşir.Cerrahi girişim gerektiren olgularda hasta çok gecikmemişse sonuçlar çok iyidir.ilerlemiş olgularda bile cerrahi girişim mutlaka yapılmalıdır.Cerrahi komplikasyon tecrübeli bir ekip eşliğinde  çok düşüktür