Beyin tümörü nedir?

Direk beyin dokusundan,beyinden çıkan sinirlerden,beyini çevreleyen zarlardan,kafa tası kemiğinden veya diğer organlardaki oluşan tümörlerin beyine metastaz yapmasından yani beyine sıçramasından kaynaklanabilir.

Beyin tümörü neden olur?

Çogu beyin tümörü çeşitlerinin neden oluştugu tam olarak bilinmesede bazı tetikleyici faktörler oldugu bilinmektedir.her yaşta oldugu gibi ileri yaşlarda görülme sıklıgı artar.genetik yatkınlık söz konusu olabilir.aşırı dozda radyosyona,bazı kimyasal ilaçlara maruz kalmanın riski arttırma olasılığı vardır.cep telefonu, mikrodalğa veya radyofrekans yayan cihazların riski arttırdığı söylenmekle birlikte henüz kanıtlanmış bir sonuç yoktur.

Beyin tümörlerinde erken tanı nasıl olur.erken bulgular nelerdir?

Bazen hiçbir bulgu vermeyen tümörler olmakla birlikte geçmeyen baş ağrısı,devam eden bulantı,sık ve sebepsiz kusma tümör olasılıgını akla getirmelidir.sara nöbeti bir tarafın tutmamaya başlaması,dengesizlik,görme kayıpları ,işitmede azalma,hormon bozuklukları,göğüslerden süt gelmesi,ellerde ve ayaklarda büyüme ,hafıza bozuklukları ileri bulgulardır,en ufak şüphede beyin mrı çekimi gerekir.diger yardımcı tanı araçları beyin tomografisi,beyin anjiosu,eeg çekimleri olabilir.

Beyin tümörü çeşitleri

Beyin tümörleri 2 ana başlık altında toplanırlar.iyi huylu tümörler,kötü huylu tümörler.iyi huylu beyin tümörleri oldukça yavaş büyüme hızına sahip olup vücudun diğer taraflarına yayılma eğilimi pek göstermezler.kötü huylu tümörler iki çeşittir.beyin dokusundan kaynaklanan kötü huylu tümörlere primer malign beyin tümörü vücudun başka yerinden kaynaklanıp beyine yayılan tümörlere metastaz denir.özellikle akciğer ve meme kanserlerinde metastaz sık görülür.

Erken tanının önemi

Hem iyi huylu tümörlerde hemde kötü huylu tümörlerde erken tespit cok önemlidir.geç kalınması ileri sakatlık hatta ölüm ile sonuçlanabilir.iyi huylu tümörlerin  çok küçük boyutlarda yakanlaması halinde takip genelde yeterlidir.kötü huylu tümörlerde ise  erken biyopsi kemoterapi ve radyoterapi için gereklidir.

Tedavi

Her iki gruptada gamma , knife siber knife gibi oldukça etkili odaklı radyoterapi çeşitleri erken yakananan tümörlerde sonuç veren önemli bir şanstır.

Her iki tümör grubundada cerrahı girişimler genelde asıl tedavidir.iyi huylu tümörlerde cerrahi girşimler kesin tedavi sağlayabilirken,kotü huylu tümörlerde oldukça yüz güldürücü sonuçlar mevcuttur.bu nedenle tümör kotü huylu olsa bile cerrahi girişime şans tanımak gerekir.cerrahi girişimi endikasyonu olmasına rağmen ertelemek geri dönülmez sonuçlara neden olabilir.

Herhangi bir şekide beyin tümörü şüphesi duyduysanız öncelikle mutlaka beyin sinir cerrahı veya nöroloji hekimine müracat etmek gerekir.