Op. Dr. Ozan GANİÜSMEN

Beyin ve Sinir cerrahisi, ilgi çekici, heyecanlı ve önemli olduğu için tercih ettiğim tıp dalıdır. Maddi ve manevi riskleri yüksektir. Ancak insanların mutluluğu ve onlara yardım edebilmiş olmanın verdiği zevk karşılıksızdır. Çok mucizevi sonuçların alınabildiği bir alandır. Şuuru kapalı bir hastama yaptığım ameliyat sonrası tahmin edilmeyecek kadar kısa sürede ayılmasını görmüş olmam bile bu mesleği ve bu tıp dalını niye seçtiğimi anlamaya ve anlatmaya yeterde artar bile. Hastalarımı İzmir'de kendi muayenehanesinde hastalarını kabul etmekteyim.

Eğitim ve Ünvanlar

Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2016

İhtisas: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1997

Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1988

Tedavi Ettiğim Hastalıklar

Bel fıtığı, Boyun Fıtığı, Omurilik Kanal Darlığı, Sırt Ağrısı, Baş Ağrısı, Hidrosefali, Ur (tümör), Boyun Tutulması, Beyin Tümörleri, Sinir Sıkışması, Karpal Tünel Sendromu, Omurga Kırığı, Omurilik Tümörleri, Subdural Hemoraji, Distoniler, Spondilolistezis (Bel Kayması), Beyin Anevrizması, Kafatası Travmaları, Beyin Enfarktüsü, Araknoid Kist, Beyin Hastalıkları, Ankilozan Spondilit (AS), Glial Tümör, Omurga Tümörleri, Baş Ağrıları, Brakial Pleksus, Kitle Lezyonu, Beyin Kanaması, Kibas, Meningomiyelosel, Sinirsel Ağrılar, Beyin Kireçlenmesi, Omurilik Felci, Epilepsi, Ayak Ağrıları, Baş Dönmeleri, Kist, Nörolojik Hastalıklar, Baş Dönmeleri, Beyinde Damar Tıkanıklığı, Omurilik Problemleri, Lomber Kitle, Skolyoz, Boyun Ağrısı, Spina Bifida, Beyincik Sarkması, Servikal Myelopati, Hipofiz Adenomu, Sinir-Kas Hastalıkları, Hareket Bozuklukları, Yürüme Bozuklukları, Kollarda ve Bacaklarda Ağrı Uyuşma, Güçsüzlük

Verdiğim Hizmetler

Ameliyatsız Bel Fıtığı Tedavisi, Apse Insizyonu Ve Drenajı, Arteriografi, Baklofen Pompası Tedavisi, Beyin Pili Programlanması, Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt), Brakiterapi, Da Vinci Robotik Cerrahi, Derin Beyin Stimülasyonu, Dikiş, Disk Protezi Uygulaması, Diskektomi, Diskografi, Diskogram, Eeg (Elektroensefalografi), Ekstratemporal Kortikal Rezeksiyon, Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Endoskopik Cerrahi, Endovasküler Embolizasyon, Enjeksiyon Im, Enjeksiyon Iv, Epidural Steroid Enjeksiyonu, Epilepsi Cerrahisi, Epilepsi Tedavisi, Fonksiyonel Hemisferektomi, Gamma-Knife (Gamma Bıçağı) Radyo Cerrahi, Genel Çocuk Cerrahisi, Hemaferez, Jackson Pratt Dren, Kateter Yerleştirme, Korpus Kallozotomi (Epilepsi Cerrahisi), Kraniotomi, Laserasyon Onarımı, Lezyonektomi, Lobektomi, Lop Rezeksiyonu (Epilepsi Cerrahisi), Mikrocerrahi, Mikrovasküler Kırpma, Mikrovasküler Oklüzyon, Minimal Invaziv Cerrahi, Multipl Subpial Transeksiyon, Nebulizatör, Nöroonkolojik Cerrahi, Omurga Cerrahisi, Omurga Stabilizasyon (İnstrumentasyon) Ameliyatları, Ağrı Pompası, Parsiyel Nefrektomi, Randevu, Pediatrik Endoskopik Cerrahi, Pediatrik Laparoskopik Cerrahi, Pediatrik Toraks Cerrahisi, Preoperatif Değerlendirme, Radyoterapi, Rezektif Epilepsi Cerrahisi, Robot Destekli Cerrahi, Robotik Cerrahi, Serebrospinal Sıvı Analizi, Şiroterapi (Sinir Dondurma), Spinal Enjeksiyon, Stereotaktik Radyocerrahi, Tam Kan Sayımı-Hemogram, Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı, Temporal Lop Rezeksiyonu, Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf), Vasküler Cerrahi, Venografi, Ventriküloperitoneal Şant Uygulama, Vns (Vagal Sinir Stimülasyon Tedavisi), Hidrosefali Şant Uygulaması, X-Ray, Yapay Mesane, Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (Yart)

Yayınlarım

 • Amebic cerebral abscess mimicking bacterial menengitis.The İndian Jour of Pediatrics
 • Slow progession and benign course of a primary malign melanoma of a lumbar nevre root .Clinical Neurology and Neurosurgery
 • A STUDY MADE BY USING ACTIGRAPHY REGARDING THE EFFECTS ON SLEEP OF CERVICAL DISK HERNIATION SURGERY Journal of Turkish Neurosurgery
 • Anatomic Evaluation of the Ophthalmic Artery in Optic Canal Decompression:A Cadaver Study of 20 Optic Canals Journal of Turkish Neurosurgery
 • Kronik Subdural hematom içine fenitoin penetrasyonu (Mayıs 1997 TND Nöroşiruruji Kongresi Serdar Coşkun , Celal İplikçioğlu, Şevket Tektaş, Ozan Ganiüsmen, Okan Korkmaz)
 • Servikal disk hastalığında anterior diskektomi ve kafes uygulaması sonrası erken dönemde lordoz açıların klinik eşliğinde değerlendirilmesi (9. Ulusrarası Türk Omurga ongresi Ozan Ganiüsmen, Engin Çiftçi, Nail Özdemir, Erdinç Altıncık, Füsun Demirçivi Özer, Hilmi Önder Okay Nisan 2011)
 • Spondilodiskitiste tedavi (Türk Nöroşirurji Derneği İzmir Spinal Cerrahi Günleri 2010-2011 toplantı programı moderatör) Sözel bildiriler:
 • Lomber dar kanalda füzyon endikasyonları (Türk Nöroşirurji Derneği İzmir Spinal Cerrahi Günleri 2010-2011 toplantı programı konferans sunumu)
 • Metastatik omurga tümörleri (Türk Nöroşirurji Derneği İzmir Spinal Cerrahi Günleri 2007-2008 toplantı programı konferans sunumu)
 • Metastaik omurga tümörü paneli olgu sunumu (Türk Nöroşirurji Derneği Aydın 2009)
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Evaluation of Surgical Outcomes of Cervival Disc Disease by Using x-ray.İnternational Journol of Clinical Research.Cilt 2, Sayı 3 (2014)
 • Ventriküloperitoneal şant disfonsiyonu (İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2013; 3 (3) : 219-224 Volkan Sarper Erikci, Ozan Ganiüsmen, Münevver Hoşgör)
 • Gebelik ve serebral venöz tromboz ( Türk Nöroşiurji Dergisi 2008 Cilt 18 Sayı: 1 , Erel Uluğ, İlker Öhan, Vedat Uluğ, Ozan Ganiüsmen, Ali Özcan Binatlı, Nurcan Özdamar)
 • Primer Vertebra Tümörü Görünümündeki Primitif Nöroektodermal Tümör . Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 4(?):1-4, 2014 doi:10.5222/sscd.2014.000